Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

Poli-eco bierze udział w projekcie “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” współfinansowanym przez Unię Europejską.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u gimnazjalistów zdolności do podejmowania właściwych decyzji.