Praktyki zawodowe i staże

Firma Poli – Eco od wielu lat uczestniczy w programach kształcenia zawodowego dla uczniów technikum oraz studentów. Bierze udział w projekcie pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” współfinansowanym przez Unię Europejską. Zapewniamy fachowe przygotowanie do zawodu w pracy biurowej, na magazynie oraz produkcji. Dodatkowo dajemy możliwość młodym osobom zdobycia doświadczenia w branży budowlano – meblarskiej oferując staże we wszystkich działach firmy.

Co zapewniamy?

 • przydzielenie praktykantowi/stażyście opiekuna
 • przygotowanie do zawodu na terenie firmy
 • przekazanie wiedzy z zakresu danej specjalności
 • wzbogacenie umiejętności potrzebnych do realizowania zawodu
 • zapoznanie z regulaminem firmy i przepisami BHP
 • bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy
 • odpowiednio wyposażone stanowisko pracy
 • nadzór nad przebiegiem praktyki/staże
 • możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu/praktyk

Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum

 • Technik informatyk
 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • Technik mechanik
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik logistyk
 • Technik elektronik
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik administracji

Praktyki zawodowe i staże dla studentów

Praktyki studenckie

 • w dziale marketingu
 • w dziale handlowym
 • w dziale technologicznych
 • w dziale księgowości
 • w dziale logistyki
 • na produkcji
 • w laboratorium

Staże studenckie

 • Inżynieria materiałowa
 • Technologia chemiczna
 • Automatyka i robotyka
 • Chemia i analityka przemysłowa

Staże

 • Stażysta/ka w dziale księgowości
 • Stażysta/ka w dziale sprzedaży
 • Stażysta/ka w dziale zakupów
 • Stażysta/ka w dziale IT
 • Stażysta/ka w dziale marketingu
 • Stażysta/ka w dziale technologicznym
 • Stażysta/ka w dziale kontrolingu

Zapraszamy do kontaktu

Żary, ul. Zwycięzców 7;

tel. 68 478 44 10
tel. 68 478 44 00