Podziękowanie Uniwersytety Zielonogórskiego

W związku z zakończoną realizacją przez Uniwersytet Zielonogórski projektu

„Zintegrowany Program Kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim,” numer projektu:

POWR.03.05.00-00-Z007/17, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój na lata 2014-2020, pragniemy serdecznie podziękować za współpracę przy

realizacji programu stażowego.

Dzięki zaangażowaniu Państwa pracowników, uczestnicy projektu – nasi studenci

zdobyli doświadczenie w realizacji zadań zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia.

Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w rozwoju Państwa organizacji,

a jednocześnie wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę.